50 rocznica śmierci klasyka literatury dziecięcej Jana Brzechwy

 

W 2016 roku przypada 50 rocznica śmierci klasyka literatury dziecięcej Jana Brzechwy. Ta rocznica była inspiracją dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie do zorganizowania gminnego konkursu czytelniczego poświęconego twórczości Brzechwy. Do udziału w konkursie zaprosiłyśmy uczniów z klas III szkół podstawowych naszej gminy. Uczestników obowiązywała znajomość 13 wierszyków. Konkurs odbył się 8 czerwca. Przystąpili do niego uczniowie z czterech szkół. Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą. Poczynania dzieci oceniała 6 – osobowa komisja w składzie: Anna Wojewódzka, Bożena Mordecka, Anna Stradowska, Bożena Mróz, Elżbieta Pielach, Wiesława Chmielewska.

 

Po podsumowaniu punktów z części pisemnej i ustnej komisja wyłoniła laureatów:

I miejsce uzyskała Olga Szewczyk ze Szkoły w Kruszu.

Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany w związku z tym przyznano trzy II miejsca:

Julia Kołodziejczyk ze Szkoły w Woli Rasztowskiej

Michał Jusiński ze Szkoły w Kruszu

Karolina Gradzka ze Szkoły w Woli Rasztowskiej

III miejsca uzyskali:

Eryk Stradowski ze Szkoły w Ostrówku

Klara Kościelniak ze Szkoły w Ostrówku

IV miejsce uzyskał Bartek Ulrych ze Szkoły w Dobczynie.

 

Uroczyste wręczenie nagród uczestnikom odbyło się 10 czerwca. Nagrody wręczał Pan Wójt Rafał Mathiak.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )