Pasowanie Wola Rasztowska

 

"MY UCZNIOWIE PIERWSZEJ KLASY,

UROCZYŚCIE PRZYRZEKAMY,

ŻE BĘDZIEMY DBAĆ O KSIĄŻKI,

KRZYWDY ZROBIĆ IM NIE DAMY!

I WSKAZÓWEK I RAD KSIĄŻEK

BĘDZIEMY SŁUCHAĆ Z UWAGĄ,

OBOWIĄZKI CZYTELNIKA

BĘDZIEMY TRAKTOWAĆ Z WIELKĄ POWAGĄ"

 

Takie słowa przysięgi 22 maja 2017r. wypowiedziały pierwszoklasiści w lokalu Biblioteki Publicznej w Woli Rasztowskiej. Dzieci dowiedziały się wielu ważnych rzeczy o bibliotece i innych insytucjach związanych z książką, wysłuchały skarg i prośb książek, a także zapoznały się z Regulaminem Bibliotecznym.

 

Z ogromną radością rozwiązywały krzyżówki i zagadki literackie, co świadczyło o ich dobrej znajomości literatury. Na zakończenie uroczystości, w dobrych nastrojach, obdarowani pamiątkowymi dyplomami, książkami i słodyczami, przyrzekły być dobrymi czytelnikami i częstymi gośćmi biblioteki.

 

Świadkami owego wydarzenia były p. dyr. A.Bilska, nauczycielka A.Wiśniewska oraz bibliotekarki A.Wójcik i W.Witkowska.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )